post

שitypewriterאל אותנו ש. אדריכל שמתעסק בשיפוצי דירות בקנה מידה קטן :

אני בסך הכל אדריכל שיפוצים קטן, מה אני צריך תוכנת ניהול  ?

בדקנו איתו מה הצרכים שלו (מצ"ב במילים שלו) :

שרטוט דירה די סטנדרטי, כתב כמויות קטן ומפרט ביצוע.

בדקנו ביחד כמה זמן לוקח לבצע את זה באקסל –  4 שעות עבודה (חצי יום)

בדקנו ביחד כמה זמן זה לוקח בתוכנת ניהול הנדסה – 20 דקות !!!

כבונוס התוכנה מנהלת לו את המשימות ושולחת תזכורת עם מטלות יומיות כך שהוא לא שוכח מתי הוועדה ומה סדר העדיפויות בין הפרוייקטים

ש. השקיע בנו שעתיים בלימוד כל הפונקציות של התוכנה והיום הוא יכול לבצע פי שלוש עבודות.

הוא הפך מאדריכל שיפוצים קטן לאדריכל שמחפש להעסיק עובדים.

אם יש לכם סיפור הצלחה, עם התוכנה (וגם לא עם התוכנה ) שתפו אותנו.