ברגע זה 1472 אדריכלים, מתכננים ומהנדסים מכינים כתבי כמויות, מפרטים, לוחות זמנים, מכרזים וחשבונות בחינם.

רצינו להזכיר לכם שמחיר התוכנה יוכפל בחצות.

מהרו להוריד כאשר המחיר עדיין 0 (אפס) שקלים.

אין לך אישור תקציבי עדיין ? לא נורא. במחיר של 0 (אפס) שקלים אין צורך באישור תקציבי.

http://nihul.gmit.co.il/?page_id=12