מטרת תוכנת "ניהול הנדסה" להקל על הוספת הסעיפים לכתב הכמויות

כמו כל דבר בחברה הישראלית ניתן ליצור כתב כמויות בשלוש דרכים :

הקלדה ישירה :

  • לפי מספר סעיף :
   •  הוספת סעיף לכתב כמויות לפי מספר סעיף
   • ניתן להקליד את מספר הסעיף גם עם שגיאות הקלדה התוכנה תמיר מ 51ץ01ץ01ץ0010 ל 51.01.01.0010
   • לאחר הקלדת שני סעיפים עוקבים התוכנה תמשיך את הרצף. לדוגמא לאחר הוספת סעיף 10.02.0030 וסעיף 10.02.0045 התוכנה תמשיך את הרצף בקפיצות של 15, ז"א הסעיף הבא יהיה 10.02.0060.
  • לפי תיאור הסעיף :
   • הוספת סעיף לכתב כמויות לפי תיאור הסעיף
   • ניתן לחפש בתיאור על ידי הקלדת חלק מהמילה והקשה על רווח
   • ניתן להקליד טקסט חופשי

 

חיפוש בקטלוג :

  • בפינה השמאלית עליונה של התוכנה ניתן למצוא את כפתור הצג קטלוג.
  • כפתור הצג קטלוג תוכנת ניהול הדסה
  • טופס זה מאפשר שתי אופציות חיפוש בקטלוג / מחירון ספציפי או השוואה בין מחירונים
  • קטלוג בתוכנת ניהול הנדסה
  • בפינה השמאלית עליונה נמצא כפתור ההשוואה בין מחירונים (מסומן בכחול)
  • השוואה בין מחירונים
  • בטופס זה ניתן לבחור להוסיף סעיפים מכמה מחירונים שונים לפרוייקט.

ייבוא מקובץ

  • ניתן לייבא לתוכנת "ניהול הנדסה" ממספר פורמטים ידועים במשק ביניהם : 
   • כתב כמויות בפורמט משרד הבינוי והשיכון (SKN)
   • כתב כמויות בפורמט משרד הבינוי והשיכון (TLV)
   • כתב כמויות בפורמט מע"צ (ERP,MEZ)
   • כתב כמויות מאקסל (XLS , XLSX)
   • כתב כמויות מפורמט תוכנת ניהול הנדסה (GMT , GMTX)
   • קובץ אנשי קשר מגוגל / אאוטלוק / כל תוכנה אחרת (CSV)
  • ייבוא ייצוא מתוכנת ניהול הנדסה
  • ניתן לייצא מתוכנת "ניהול הנדסה" :
   • לוח זמנים ל MSProject או ל OpenProject
   • קובץ SKN לקליטה בתוכנות אחרות
   • קובץ SKN לפי תקן משרד הבינוי והשיכון לקליטה במערכות משהב"ש
   • קובץ EXCEL
   • קובץ ERP לקליטה במערכת "מענה" של החברה הלאומית לדרכים (מע"צ)