יועץ התנועה הכניס לכתב הכמויות סעיף על פס האטה :

דוגמא מכתב הכמויות לפס האטה

דוגמא מכתב הכמויות לפס האטה

במפרט חייב להופיע הסבר לאיזה פס הוא מתכוון :

סיווג פסי האטה

סיווג פסי האטה

 

איך לדעתכם צריך לתרגם את הסוגים השונים של פסי האטה ?

שם

דואר האלקטרוני

טלפון

הודעה