גזירת פרוייקט מאפשרת לקבלן לצאת למכרזי משנה,

לדוגמא, ניתן לגזור את פרק 08 ולצאת איתו למכרז בין קבלני החשמל.

כפתור גזירת פרוייקט נמצא מעל עץ הפרוייקטים בצד ימין

גזירת פרוייקט

לאחר לחיצה על הכפתור יוצגו כל סעיפי הפרוייקט הנבחר.

*טיפ – ניתן לבחור מספר סעיפים על ידי בחירת הראשון , לחיצה על CTRL במקלדת ובחירת האחרון.

גזירת פרוייקט - סעיפים

 

לאחר שנוצר הפרוייקט החדש ניתן לשלוח אותו למרז , לערוך אותו וכו , כמו פרוייקט רגיל.