מכרז תוספת משרדים בתפן

מצורף קובץ המכרז, הצעות עד יום שלישי ב12 דרך תוכנת ניהול הנדסה.

 תוספת משרדים – בניין 1 – קובץ המכרז למילוי בתוכנת ניהול הנדסה (לחיצה ימנית על הקישור ובחירה ב"שמור בשם")

תוספת משרדים – בניין 1 – pdf – קובץ כתב הכמויות בPDF